Za Rulem 1977 zr7708

, , ---- , . -, , , , . , - -,, ,., ,--- - ,, , , , ,. - -. , - , « »,, , . , , « ; , », . . «, , -. , . , ,,, ,,., , , - ., --- , ,, , , , ,...

9 Downloads 130 Views
, ,

----

,

. -, , , , . , -

-,, ,., ,---

-

,, , , , ,. - -. , - , « »,, , . , , « ; , », . . «, , -. , . , ,,, ,,., , , - ., --- , ,, , , , ,. . . -- ., ! . ,. , ; ,,,, , . , -.

XXV... —

-

,

...»

,,

,

.

32

...

- ». . — , «, -

.

-

*

-

.. »

.

.

«

8

... -

.

»

1.

., , -, -- , -

...

* -

. .

. ,

8

-

.-

192

1977-

-

... , “ . .

.

,,3

-

,

, . .

,,--

--

8

, .. ,,-, .,.,.-.. ,? -- .,-,. . , , -, , . , , , — ? , - ,, , .. ., ., .. .- « » .- . ». , , ?. . ; . ; ,,- . , .-;». . «, «- ,, , ,« . , , , . , . - .. ,« , . ,. , ,. , .

«-,,. ,,, ... , . --. -, -, . -,

^

..

-

,

-

,

«60-—

,

...,

,

-

,

»,

», ,

,

-

,

-

.

-

.

2

25

-

-

. ,— ,

-

.

,

3

—415!

. . .. , 1

«

. -

1924

-

-

.

^

..2

— 15.

1924

7

,

,

1918

1919

9 525

25%

80%

-

, —

-..

,

-

.

--

-

,

— 15,

.

.

.

-

,

..

».-

.

. : -

1924

7

, .

-

.-

-

-. . .

-,. , --

.

. .

.. , .

--

---

. , ,,-- :, , , . , -. .,, ,, ,,--,- -. ., , ,: «: . ,?» , . :: « ». ,. .,, - , . ,, .« (.

- . -

-

«!»

— «».

,

-

-

. . ., —

.,,. .?, .,. . , . . , 7

,.

..

,

--,..

,, . .

--

..

...

-

...

1930

1913

. , . . , : , , - .. ..-. , ., ... ,,.! ,,,, .. - . . , . .! ,, .-. «» . , ,. . , ,,. ,. ., —

«-

».-

«». — , . . — ,- . , . ,

., --

»,

...

~

1

*

,

...

-

10

.

... 108

-

-

. .

.

...»

«.

.

.

,

1927

-

1920

377

-

().

«», «», «-

.

----

23 879

1937

200

..

,

~

22

-

3

. ;?

,! ., . ., . , , , ,. - . , , . -, , . . , -.. . , , --. , ,,,. ,.- , . , . ., ., . ,,. . , -- . , -,.-,. !

80%

—30-

20

.

.

.

.

. .

1920

10

;,., ,.. . . ,, .

-

... ...

..

, .. ... ,--. . 30-8

. .. — 15

10-

.

— 10

30-

.. . ,

. .

.

,

-

1917

2590

1922,,

.,, . -- .. ,.. ,. . . , , . , - . ,,,,,.-- .,, . ,, , . . , . ,. , , , . , . , . , , . , . . , , , ,. , , - . ., , , . . . .-, - , . - : , « » , ., , , , , . . ...,, .,.-,-, , , ..,, ,, ,,,.---.,. ,- . ,, .

.

,

22

-

...

,—

9

«»

-

1929

,

.

.

1937

.

-

— 193. .

-

.

-

-

-

..

4

30-

-

-

. .

,

-----

,

1927

1927

--

--

-

2

1930

- ..

,-

-

.

,.,

-

-

.--

,

,

, .

1934

.

30-

.

.

.

.?»,-

«». . .«.

» ««» ... . » » , ». » . ». . » .. ,. » .... :-,«». . . . ».,» » , « » , , . » ». . » , ! . » «» »».» -- : ..».-»- . , --» , » ,. . : . » . . . !,.!: . . ! !? . , » . ? - . . » ? , . » » , . ! ? , ! » . . , , » . :« ! : . -- .. , . » : » !» « : ?. — «» » !? » - . . ? ».. . - » . -, , , . ? ». - ? », - . . —

-

-

-

»

,1 1970 ., 2796

26 000.

-

.

,

25

!..

...»— 412».

1970 .,

22,

50-

1918

111

.

..

...

-

. ..

-

-. .

— — — -, —

.

6,

-

. ». . —->

«-

2101.

~ —

25

. ?. . -

.

15

1970 ., 9

1970 ., 6

...

^

«-

-

— !.. ~

1918

.

-

1970 .,~ —

»,

10025-

«».

»

-

483 451 1970 .,

1970— —

»

«».—

1-

.

1001970 .,

-

-.-.— 500-

, . . ,, ! --» , » » .. ., .,«» » : ' » . ! » -- » . . .»»«» , « », . » « ». . . ! » . -, , - ^» » » . , : —

»—— —

«» —

~«», »

!..

»

—»

«»-~~

-

-

. -

!..1970 .,

V

370

1,2

1970 .,

-

100-!..

1

«».

004 000690 000.

-

,. - .,,!,,,.

,

, , ---- ,. !.« », , . , — , ,, :-.-,«», -: . ,., , . , , . --. . ,,, : , , , », , « . , . . ). (. .,. ,,, . , , :-, .- ,

, ! . , ,- . . . . , . ., .- , . 1970

8 1970

.

,

1966

.

31150

1970

.

1970

.

511,6

1970

;

I

535

,,- «,. ( « ,.) 15

.

. ) ,

— 51,

— 130,

,

— 16

100-

(-

— 375».

600

460

. « . , , . .. . . , , . . ,,. ,* ., « », , . . . .. 1970

.50

50

20%

10%

— 16»

15

,

. .

— 20

1971 ., 22

8.00

«

1971 .,

. , , , ,( . . , - ,., . ,. , . .. .,

.... 191

-

., 2

-

15

12

5

.

,

1 1

— 60,

13.00.

-

-

13.00.

45

() -

-

15

),

30

... , ,, , . . .. « ,, . ^, . , , , -» , . . ,,., » :. , .-1971 .,

2

88

2

15

11

250

--

-

15

20

1971 .,

30

.,

— 30

«»

10

— 15,

«».-, . . , . . ,.., . «». .,, . . -,--,. , , . ,, : .,, ? . ..,. . , , , , .,,, , , . -. , . ,.,, , , :, .,.,. . -,,.,,,:,, , , ,,. , . , , . , ^, . . , , --

,..

15,

1971 ., 8

,

.

. .

«

»,,--

-

«

.,. -

», . .: /. -., . -

1971 .,

. . . .., . »«) »( , « « »( , ) — . . ,. . . :,,!,,. ? . -» , -, : . , , . . . .., .«» , . : , , «» . , , , ,:.-. ? . , . . , . , -, , , , -. . . , , », . , , ..,, ., -: »,. .

500 500

106,7,..». ,-

1971 .,

«,

1971

.,

« ».

30

15,

.

«.—

1971 .,

14 000

- :

— 412» —

...

,

6,

10?

2?

«»

— —

«».

«-

--

-

,

, ,

.,

1971 .,

-

, .

16,865

2101. 1971 .,

30

152.

-

361

550

,-

1971 .,

21—24

XXIVVI

VII

157

.« .

.

,

2,5 2,3

-

, (. ,). - .. , , . -, , . , . .. : , . . . . -) (--

. , , ,,.. . ,.,., .« ,- . , , . . . . . , . -. , , ., , , . . .,( -., , . , ... - •, -, .. , ,. ,. .^ . . -, - , . --

-

XV

XIV

1918

-

XVI

1940

.32.

--

.

1942

.

, -. , ----- ,». , - , . , - ,. , -, -- . -- . ). «--- ». ....--. . . . . -( ). ,, , . .,. - .. . , .-- .. . , - . 800- . ,, . ,. , . ---- . (, ,.,- . -- , ) . , : , , , -- , . -,-- . ). , . . . . . , .. , . , , ., , , . , : , , . .. . . . , . . . --, , . , . XIX.

.

1962

1939—1940I

'

'. .

1256

43

--XVI — XVIII

1939

22

XVI

(-

. .» .. ,. , , ' , . .. , .'- ., ,.,-

- .

300

XIV— XV

XVI

.

. 30

1917,

1914

.

, , —

. , , ,,.

. ,, XVI — XVII

1901

..-. . .,- ( . —

-XVXVI-- ..

), -(-, —

1649

XVI — XVII

.

-

,

I

«

^#

^

^_

•®'*'

.

^

7

#^^^

^

,^ /

('

(

32

I\

^ )

'

_^

>23

»^„»

? „

-^

- ' \ '^^»^

/

.

.

11

'

»

*

/

N

» 15

9

' .

^

^

1. ^

& ^

«

*

8

/ ;7

^

/

*

2.

(

35

4

^

-

^^^

»

^^

>^0

\

- -^ ^’

5<,—

*'.'

*

, ,,..----

. »

.

. -

. , , . ,-,,.. , -. . , . -, , , , .«» , ., , .-

. -, . , . . -, . , - |. . . , : , - , , , , , ., . --

, ,

-

«» —1942

,

-

«

--

. .

-.-— -

- , ,

...

— ^

-—

7

--

..

.

, . . —

10

-

1973.

.

-1976 — 1980

-

»

.-

-

«» « » . , -— — — — : —

, «»

,

- , -72,

63,

«»

. 13

— 67 —66,

72,

— — 67—

61,

67.

36.

,

62,

I

. ..., ---- .. ,, . , . . , , » . -. , , . , , . , . --. , ,. , , , , . . . . , , . , : . . , , , , - . ,, . , , , , , , , ,- . -- .,, , -... «» . . . , , ? . . , . . - . ,. , ,, .. «» . ,. ,,, , , ; «» , «» , , . .--, . ),. , , , . , , .,,, -- ,. . . ,. ---

-

.

«-2».

«

, -

-

,

,

-

.

.. .

,— —

,

-— 575

1977,

--

526

. .

11000

«--

«»--

», «», «»

50, 125,

-

.,

125

250

,

--

/,

--

500.

,. -, .. , . .,

.

, .

.

- ,

,

— 301 ,

»—

67«

.,

---

. ,-

.»(

, ;

--

,-

,» -

.«

«»,-

-

«—- —-66

-

--

-

..

(

.

®/

8

-

-

.) ,)) : , , (.

(

-

/.

40

15

,

-, -- ..

,

— 301

., .

-

,, . , . , , , .- , . , 36

3.«»

,.

~«».-.

,

()

«»

-.

43,

135

174

.

3.222.

86

5080 576

«» 9,

»,

500

.)-

-

,-—

-

.

.

«» — 32

67

10 (8) 70

— 301 24 185

«» 67

-.36

36

(7.5) 85

— 301 28

210 13

^

.. . , ,, ., -. . . ..---.. - .,. , -- : , , -,,:,,--. . ,, , 10%

60-

«», - ,(, ),

.

117

-

16

-

1973 — 1976

-

.

1976

28.8

., ,, ,-60«».

, , «».

. ,

. .---

:-—

«» . ---

, , ,, .-----,. . , . . , ,,. ,—

.

-- «», «». —

1976

12

350

11

«»,:

-- ^ , .. .-. .,-- .,.. ,

, ,

. , , . (.),. . - . «»« », . ,,,, , , , . , . , ., « - , ,— .,-- . , , . «» , ,, . , , , . . , «-», , , , , . ,.., . ,- . : .,, , -.- , . - ,. .

.

125

500

250,350

3,

12

-

— 16.,

,

345

1976

-677

32

1976

,

,

-

,

233.

«».

— «»,

»,

.

---

«»

(),

«-

— 53

-

--

,

»,677

450

-

— 500

-

15

-

1977

20-

000

, .

-— 677,

-

-

--

60-197722 7

). ., .---

,,) - . ,, - . ( . .,), , . -.),- ,.. . -( ,,,, , , , , ). ,,,----- ., . -). , ). . -,,« , . -- . , ...,^.,,-- . . . ). . , . . - ., . , « « » . ,,,-- . ., . , , ,. ,, , - . (. ( « ). . : -,. . . . ,.. - . ,,,,.-- , ., . . . . . ) , , . ; .. -. ,, ,. . , , , . . - .. . . ,- . « , .«» .^.- « ». . ,., -- ,. , . - .! .10

— 11

(118-

,10

-5

-

-

2

,

«»

,

,

,

(343-

..

-

(397.'

-—

,-

.,..-

(-

1971 .

(

27 733

1950

1053

17 717

-

».

.

. .

.

. .

-

9

17

,

-.

*,

784-

. .(— -

926-

961

-

|.--

'34.

-

,, —

-—

194

1972 .,

-

1972 ., 16

1972 .,

1972 .,

-

— 412»

-60

.

-

-

).

1

20

-

-

«».

30

1972 .,

1972 .,30

1972 ., 11

.

608-

-1924,1

1950

..

-

,

XVIII

,

-

.

1971-

,

1971

,

840-

,102,6

»,

XVII

..

(--

.

800

-

258-

1971 .,

-.

.

.

« »: .

()

1972 ., 7

^!)

.

-

-

1$

3

'

.). ., . . ( , ,.. ,

. ,, .- , --

-

40-

,

(.

— 968

-

),

«»? , . « » • .,, -

, , ). . ., ., ,,.., , ( -), . .-

-

-8, -10

(.

•'....

, «» «

,«* . «*« ».. , » . ., , , , «»,«» ,.«»., ,, , —...

,

«*.,

-

. «*.

? .,,). . ,,

«»

, . , , . » ). , «» . , ). ? , . , , (.

(

250

(.

16

»,

«-

— 968

80

— 966 — 75 — 965 — 60

-

«-

-, -).

-

,

-.

,.

,

.. :;- :, —

,

-

.?(.

-

(

«»,

38 10148-70),

101415-73); 10148-70),

-8|

«»)((-12 ((-8 ( -12,

38 38 38 101415-73); 38 10148-70),

. .--8 ( .( . . -/ ( . -8|

(

38 101528-75).

10

38 101374-73),

-8

10541

— 63)

4

-),

-20

- , «» (, , . , , , , «» , . . . - .- ,«»). -- );, .-,, ). .? . .. . ;, , , ,;--. ( «» .- , ). , ., , . - . ,, . - . -, ; , . - ).? ,- ( (; ,, - ?, ,«» - . . . : ; . «» «* . «» ,. ,-( ., . - . - ., . . ., , ? . ? , - , )., . , . — —«—*. - ) . . , -- ., , ; -- ;;--, -. , , . ? , - ., . . ., ( . -- , ). 37001296-72

(

,

6-45

6-55

);

6--42).

-

6-55

-17 -17 ( (

10

38 101306-

38-1-274-69) 72),

114

«»,

114

— 966,

— 968.

.

(.

.,

1972

63;

1,5

-

«»

).

1

1,5

-

,;

-

-

(-168);

-90

85 ±5(.

0,05

)

.

0,15

)

(.

-

-

— 968.

-

.

).

,—

«»

-

63-,

«»,

«*

-

310?

35....

. ,

(-

114- —

310310

310-.

,

,

35.

968-1005038.

-

-

(.

,

(.968-1005038). 2,5

114-?

,

,

3

, ;

80

-.

),

-

-

-

— 127

(.

— 127

'

— 125

966.

— 127

968,

. .»,

1977,

— 127

(.

.

— 125

-

,

968.

(2000

7).

-.

. ).

,

— 127

— 96827

(.

3

.

--

,.

---

«»).

(.

— 3000

5

17

,,

, ., .- .. . , , ,,, , . ).,. ,.). ( -

-

-. ., . ?,

(.

.-

, ),,-- ,

. ,,, ,

-

--

, ,

,

.

---

. -). ? , -, , -- ). . - ,, (, .. , , ., . ? , , «» , ). .). ,,-,? , , ). . «» , ., , , , ,, . «»,- , . , ,, -

(.

«»

(.

(.

», . .

. «»., . ,

148-

1976,

,—

»

, .11)

.

-

.

-

«».

-,-

. , ) , . , ,-.-. , ,.- . , «»,,. -» , . « . . ? , , ) , - . , ? ( . . , . ,, - . ., . ( «. ») . . ( , ). , . () ( , . . .(. ), , ) , , . . ,---- ., ., - .,!,?() ,, -

6

1972.

— 968.

«966»

— 966

,, «*, , .).-.. (

. .

(.

--

(.

«968»

-

(.

4

.

),

--

.

?

-, -

— 20 5—8

.

,

.

,

15

-

«».

.-

(

.

.-

,-

-

.

— —

966-1601182),

(, 190

1000

,

-

-

-

.

-

-

.

-

.

-

18

80106.

100-

,«», .. . . : , «» (, . ) -- ). ( », . ., «, » ) , ( , .«» , -,, . . -«», , . .. , .. , «» . , . , . ,-, , . .,»; ,«» 100, . , ,. , -- » ?.. «», ,,.--. . . «» . -. -, . , ,. ) , . , .- (-- . , ?«, , ». «». , -. ,. - , : «». «» - , .«»-- . -, . , . --«» . .. , «( , . , » ,- ) , -- . ,«» «» . , .- ,,,, .-- - ,.. -. , - . ,, .- ., , , .—

)--

«-

-

-093

-).

«-309 «-122».

-

.

«-

-

«-

1971

( —

,

«

«309 -20», -667».

-

. . «»

-

-

0,5

— 1,5

-(

-0143

)

-

-1.

. , -

-

,

) -

!) -44

11)

-122».

««309», -

)-

«122»,

-093

(,

-

—2

«-309

,

-20».

-

(-093).

1976, 1,5

«-309

8--»,

.

.-

-

,1977

»12

-

,

-20»

(-

»,

,

«-309

(-

-

1976

-667»

«-

--

-

1977

1978 1978

.,,

(

-

-

--

-

-

-

19

/

,,,, , : «» «» . ,, . ' , . » , «» . , .. . , *-- . ,., . , .. . , . . , , ? , :,«. ,« . . ,., »« . .

-350,

> >^

.

. .

-

-

«».--

-

...» --

.-

72.

,^

-, . ,.,- . , , ( . ,, »- ,),,, - ( . . : . , , , ,«». ,, . , . , . . , , . , ., ,^-- .», .,- . . , . ?) ,. , ,-

». ,.

, - ),

.

...

- ,

II

«

-

,

(--

.

«-

-

,- , , .«. «» . . . , ), ,.«» «» -- ,. , --- , . . , . -- ,,., , -, : , , (», , «», « -, , «», . . , , . , . ,. , . .,, . «- . , «» «», . » , , ., -- ,. ,. : , ,, . , -, ,, , . ., , . , .-, , - ,. ,--. -- . (

-

--— -

»,

,

-

, (

,

-

«».,

-

-,-

...

72

),

.-

-

.

^-

»,

«-

? .

-

«*.

.

,

,

--

, .; ,. - , , ,, , . , ; . ., «' , , . - (..-- ., --- .. ,, ---«», . ^ ., . - ., ,,:- , . , ,, ,. . , —

-, ), -

-

,

».—---

-

-

,

^

. . , , (. ( ., ) --- ,, ) -, . . ,-,. .. ;,,; -

.

-

' *

-

.-

-

.. ' ; ). ( , .,- ; . ,, , .. « : , ,!» , : , - ,, ,. , , ? .. .- «» ,. : . , , , , -, , . ,,., - . , , - , ...». .. ;

--

^

-

-

);(

-

. .

?

-

-

-

-

,

-

.

--

. .*».

-

« ...

,

. .

-

«

-

«

-

. ».

,

.,-. -

,,, ,, . , . . . , . : -, , . , ,, -, ., ..24

-

0,012'^^..

N9

4.

-

28

(

...)

,.

--

. 21

11

— 29

-,,,, . . ,., ., .

,. ,, , .. ,

-

-

890

I

-,--

. ,, -

I

. , .

,

I I

.

,

-

..-

, .-,,

, ., , , , , , . ,. ,,, ..- .., ,. -, , , , . .. ;. , ,- , , " - , . , . . , --. . 260

.

6

-

, —

, ,: 30

230

-

-

,, 3500

-

«»

.

,

-

-, . ,, ,, .,-: . - ? ,.,-. , , .- . .

,

--

.

«»

-

-

30

-

-

-

-

,

-

. .«

,». , . , . - . , , , , - . , , . , , .., ---- --, -., , ^-—-

.

-

-

35

770

-

-

-

-

.

.

,

-

- ,

3000

23

-, . ., ,, - .

,,,. ., .-- . ,, . , . ? , ., , . ,- ,, . , , , . . - ,, -, ., . . , . «». , .- ,:..,--- ., , -,. -- , ,-,,- . , , , , . , . . ? , . . - .-,, ,- , .., , , ,,,--- , ,. ,. - . . , .. , . ,,. , . , -, , . ,- , . . , , . .-- ,. ,.-,, . ,--- .. ,.- , , . . , . : ; , . , , , ....,. -- . , -- ,, ,. -, , , * , , , , , . ,, , . -. , . .-: , . :, -- ..-. -. ,, ,—

17501|77#---

-

3,6%,

8,7 7'

-

:,

6

36

.

,

1600

.

3%

-

-

,

,

,

-

-

, .

'--

,

-4,6%

-

,

-

,

,

55,4%)

,

- ... -

-

-

-

>

,^24

-

-

, ,

1975

-

,

14%

. —,

-

-

12

-

,

.

,

-

.

1976

1830

752

-,—

-

43

100

-- /: ,«* , . /,/ , /. , - ., - , . ». « / . ,. , - /, ,., . . , , . , ,. , ,,-- , ,/ . -,-/- . / ,, /. . , / . - . , , / , ,. -, , , - . . , . , . , ,. - . «» -, - . /, /,. , - / , . , . /. /, , , / , . - , , , ., , . , , ,,, . . , , , . ,- . , , . - , ).

30

10

7

— 15

—8

30

)

(11

-|-

(7,5

(4,1

-I-

,

,

-

,

, , . ,, , , , . , , . ,. ----. :

...

,. ,-.,. -.

,. ,, ;, . : «., , -

1.

,

.

»? -,

-

-

, -(

40

5060

35,

)

40

60

40

2.15

2,5

0,

2842

30,

-I-

).

, -, . . , . , , , , ?. ., ,- .,, ,

#

60

100.

22-

— -

40

60

4

-

60

80

-

130

.

,

50

90

200

30

22

4.

.,.—

60—5

-

50

80,

100

60

2.

,,

100150

-

5.

-

3

20

-

30

60 9060

50

,

60 150 230

.

-

100

120

3.

— 130

-

.

— 25

-

7

16

90

,-

.

.

25

« 59,

»

,--

,

,.

-»,-

,--

. , - , «, ».-,

,

«-

»

. ,, , , , ,,- , . . .«», , -.- ,,,,:---- ,,. -, ,- ,, .,« .« . . , , , , , , , ,. . ; « , ,, . .

,

« 59-

--

.?

,

-«-

.

-

,

-

».

-

.

-

».

-

.

!

.

., , --,

.

,—

,-

.-

». -

-,

-

,»,

, ,

-

-,-

,,

--

,, . , . « , ,--. ,, , -- . . --. , , . , .. ? --- ,., ,,-- .«» >.. ., -. .

. ,

. .».

,

.

, . -,

.

-

-. . , , . . -». - , .. , , -. , , , ,- «» , . --- , , , ,. ., --- .« , . , : , , . -. ». . ,,. -, «

.

26

.

-

.

12

127,--

,

-

-

.

,

,

,

--

« , ,.,-- , . ,, - «» , , , «» . - , , , , » , , , .. --- ' . . , , , , , , . , , «» , , , , ,. , , , , , « . . , , - , , .: « , . ? , !,, , ( , ,».)- , ,».?;- ..!» , ,, - ? , ,,

. , , . «, - ,, . » ,-,- ., : ,.- ., . ,.. ,- --, - , . . , .: ^ . , , , , , . ». . , . ., , . , - . , , ,, . » «. , , » . ». . , , ,

, . ,

-

-.

,

.

«,

.

20.

!» .

:

,

. .

.

.

-

-

.

,«—

..

,

.—

.

--

.

,

,.

-

,--

,»,

1)

,

-

-

-

--

.

,

-

,

,

-

.:

.

-

« -

-

.,-.

59-

.

-

.

,

,-

127

.

.

-

1

-

, ., .

«

-

- , ( ( . ) , «». ,, , . , , , ,, ., --- , . . ,,, . . . ,

7x11,5

),-

.

-,

-

,-

- ?, , -. ... . , , ,. ,, - , .-

,

-

(2.16)

-

-- , ! , . , , .»«( ?. ,-, ! , , . ;, .. , - , «»,. , , .. -, , , ,,, . -- , «» . . « . , ,. - « . , , , , , , - . , , . ! . «» ! .) . , , (,) («--. »«»..» «». , «- « « ».» » ». , . ,- « , ! , ,, -- - ,. ! » !, ,, , - , « .. , . , , . -- . ,, -- , ,. . , , , ! (3.1)

,

.

.

--

-

,

.

-

,—

700-

/,

550

550x550

III

900, 700,

700x700

»

1200

,

1500

« « 1200

,

100028

.

«.

2.22

2.23

)

.

,

(,

»!

-

5.3,(

900

). -

,

5.1.

«-

-

5.3 (,

, )2.22

2.23

-

4.9

1.1

. -

--

-

».

-

!

.

.

-

5.1

- , -

IV

-

-

,

,

-

5,3

II

I

-

»

- , -

700X900

-

-

,

,

550x700.

9:

-

-

60.

24).

-

-

,—

,

.

,

,-

»,

4.5

-

-

. .

.

-? *« » I.

-

2

1

? - ,/ II.

30

4

3

5

III.

?

IV.

7

-

8

9

V.

-

10

11

?

VI.

?

12

13

? VII.

?

’’

14

15

-

VIII.

\

? 16

17

-

IX.

12

18

? X.

14 19

16

18

20

-21

-.

39

29

-

. ()

I) ). (.

I

X.

. (X.

.

«» » 250

— .

— ), (. —

*,

---—.

,

«250»

I

,. ,: - ,,, , ,, -, , , . . , . .'^ , . . ,.-- ., ,- ,. . , , , ., . . , . , , , , 14

21

.

!

,

24

-

-:

-.. '

«»

., ., --, —

,

«( , , ). . .-.. , ,. ,. .

«»,

(),

.

.

«-

-

7

12

.

14

,

.

--:

-

.

2 — 1300

.

-

-

.

.

---

— 19»,

,

150

.

.

.

.

.

. , ,,. > > ,, . --* :, - , , .» , ., , - ,. ---

«».

: . ,, . , -- ,, ,« , , :, . , , ,.. ,, , , «» , ,,, . -: , . , ( :, . . , ) ,,, , . , , . « , --.- — ; ( -( . ,—

.-

.,

,- )

-

.

-— 21011.

21

.

«-1300»

.

— 1300

24

-

,

-

141

-

).

:

(-

125

.

()

() (). (), . ().

. .

.117

«»,-

««-» ( («-353» ( ).

.

«

.

(). «-»; «-»; «-»; . —21011; . 1300

-, «

.

.

— 21011).

120» .

»). —

,

-

.

,

.

(), , . , . » .

(), -77 -

«-101»),,—

-

19»

- «» 2

-

(

8 — 1300

«».

-

35

.

4.

21011;

6.

5.

.

. -120»: 7. 21011... 10. . —21011... 12. .

,

.

:( .

:(). . (). «-»; . «. «—

— 21011.

2.

(). (), (),— (). «(), (). (), (),

1.

2.

3.

3.

2^

..

3).

3.

1300 3). (). «-1300»;

-103»;

4.

8^

(). -3; — ().(). «(). (), «(), «-

3.

«-

.

. 5. . 8. . — 18»; 9. .

18»;

1.

1.

2.

—.»., .: .

6.

»...

18»...

12.

.

1.

2.

:

4.

31

- , .. . . , . . . .. «,.» -... .. ». , . ,,, .. .- . , . ., , ..». - ,. -', - . --

-.

II-

II

«

-

-

,

-

«-

*.

., .^

. .

. , . : «. .. : - , . ,, ...» - ,. ! , , ---.?, . --- ,-,.,, ,,. ..,---- .,, ., . --» , . -- , . . , ---

*

_

«-

-

<

,

-

II

...

-

,

,.

«-

11

.

-

.

2-

.. '--

. --' , , , : , . .--, ^».,, . . , « . ,,. ., , . . . .--,-« ,.., ^><^-.- ,. ,,--. ,

»'.’ .(}->) ,? - . » .^. '. ,... ? -. , - . «, «, , , ,« *,-- . . .. - . . ,. *,. ? .-«- ». , --

))-

II

.. -32

-

«»

-

..--- :. , , , . -- ., , . -- . ., -, , « ., , . ,, , . . ,,, . , . , , . ,, --, ,. . . , , - .,« ,, -- , . . , , .- , ., - , «» . ,-, , (, , . , , - . ! . , , .), , , , . . ,, , . . , . - ». , - ., ,. . -.. ,,-- . ,..--- ,«,»! - ., , . , -, , . ,, . , . . ! . .-, , , . , . . -, , , , .- , , . .- . . . , , -, . . - . , , ( . , ., ...?- . ), . , .- , ,.- , .. ,-,,, , . , ... , .,,, . . .,, ,.,.- ,.. ,.- , . . . , . ,. .,,-^ -., . . , . .* , ,. ,-,^, '. , , . .

-

.,

-

-

».

--!.

«».

.

-

-

,

*

- , .

)

», —

«—-

...,

-

.

*

.

-, -

-

,

-

VI

.

-...

.

-.

.

.

.-—

---

-.

-

,.

..

'.

«>3

33

,.:,.- ,.), ,-. « ,«.».-, ,* .,,.--. , . , , . ,,,, .« » , (:,., *. . «-» . . -, , -. -, , . , , «»

»

-- . -. .

12--

(«-1275 »)

,

(

600 — 700

-

1000-^

-

17

-

«*

.

1975.

«». «»

— 2101.

. . --

- .

(.

4)

« ».

-.««-*. -

*

),

30

,, » » . ,, «,---,

--

) » . (, ,

«-

,, «» . , , .. ,,--3. , ’ . . .', ,. --(

15

^850

.

700

.

1200

. « »« .-*. ^,. , .

«»,

1959

-—

40

0-

«»

--

20%

80%

. 34

,

1962

-.

-

10--

( 2

,

--

).

«»

« ».-

«» - . «- -(

,

--.

.)

-

,,(.) -, >,. , -. ».,-.. , . -.,, -- , , , . -. : «-». - -. «» ..«» . «. , , , ,. «», «» ., «. » . . , . «» , , » . , . «* ( , «». ,.

,

(,

(*-

-- -, . ,-

-

-

.).

«»,

-

1974

1,3

.

-

(-128-», 2-»)

.

,

1100.

-

(

1967 .),

1964. 1965

«-».

1.2

.

«- «». «», - . - «»),».

.

— 1.3

. . «-») («-». ( - 1000,

..

271 «104/104

. ),

{

-11974

«2»

«» ,«» (

1968

.,.-

«2» — — . . «»«1948

«». .

-

30-

.«»,

— 968.

-133)

6.

, .--126.

, . .

«» , --

«-»» .,1.

.«-» 2.

1964--».

50 —70

«».

«-104» —

3.

., -. «»

^ -133, — -133.

4.

,,- , . -

«»

5.

(>.

«-5»

-

-

. «-») —

*

7.

«-50» 8.

. -—

(

-126

(1973 .)

.

~500

-

(1957 .),

9 50»

«-».

«-

^ ^

( -«. , , «» «» .- «« », ,., . , ,, -,. ,-»., « . - - , ( , , «» . ..,. «» . » , - -- «» . . («») . ,., , «»

«»,

10

«-50» . 1974

. .

278

-

,, .

»

- » - . «», ». -

. «-»

(-126 ).

248 1970

1974

).

<--12>) .

(

60*-,,«». «». 1000-

. ««-

,

»,

1500- --

«» -

1200-

-,«-- «»

,

«-104». — 3.30 ,2.23

«»

),

.

, -. . « , - »-,? ,.«,, ., «» - -(:,- .. , «:» «» . —

.

«-»

-

0,207(«» . «» », «-» «, , ». «» -. ». ), - «» «-». (-. «. «»- , ) («» -2995

360.).

«»

«».

19731975,

11).

-126

100

(

70

1974/

100

. ./)

»).60

. .

.

.

-

,

-

(3)

-

/

,

,

,

,

100

(.

«-2-» «-» ()() «-» () «-'» ()

/,

.)

/

.

, /100

1

«-»()()() «--4» () -133 () «-2» () «-»() «-104»

«-5»

4—1050 4—550 4—988 4—998 4—998 2—359

10.4 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0

4— 54

70—6600 31—6000 59—6000 49—5600 38—5250 30—8000 46—6000

4—782

33.5—

8.5

«-601* ()

«-» «-» «-» () ()

2—594 4—903 4—895 4—957 4—875

-

()

— ()() <-5» () «-»() () () «-» ()

3205 2990 3660 3120 3165 2995 3580 3506

4—4 4—3

700 510 660 720 650 515 760 730

2025 2400 2030 2020

3450 3830 2995 3550

4—2 4—4 4—4 4—2

670 560 530 615

1840 2225 2335 2286 2080

3055 3595 3500 3565 3530

4

—2

580 710 685 700 695

2160 2260 2404 2220 2160 2223 2_86 2280

3730 3655 3506 3809 3695 3826 3565 3590

—4 —4 —3 4—2 4—2 4

4

5

135—13 5,20

145—12 5,20—10 5,20

37—5000 26—5500

8.8

32— 5500 26—4200 0.1

8.2 9.0 10.0

4—3 4—3 4—3 4—2

11.8

— 10 . .

6,00—12

18.2 20.0 26.0

— 10 . .

135—13 135—13

5200

4—843 2—602 3—356 2—594

-1 26 () -127 ()

8.8

4—2

2038 2090 2335 2040 2040 2000 2420 2404

— 12

20.0 21.5

125—15

27,0 33,0

5,20—10

- .

5,50

5,20

— 13 . .

135—13 135—13 135

— 13 — 12

145—12 5.50

160 115 140 140 132 110 135 120 125 110 110 100

63.0 18,5 21.2 19,7 21,8

100 140 132 130 130

38.0 20,0 13.4 22.5 18,0 15.0 16.0 15,0

125 140

8.5

. .

.

8.5

8.2 8.0 7.0 6.2 3.9 6.8

3

. .

3

,

3

, .

8.0 7.5

3

8.0

.

8,0 8.8 8.2 8.5 7.6

3

II

968

«-1000»

4—1196 4—985 4—1289 4—944 4—993 4—1116 4—1117 4—1169

8.4

8.0 9,5 9.4

. ;: ;; «-128-»

«-» () —

— —

9.2 8.1

34—2 4—4 4—3 4—4 4

—2

4—3 4—3 4—4

. . —

790 810 800 795 710 850 727 730

6.15—13 6,00—12

145—13 145—13 6.00—12

145—13 145—12

151

125 140 150 142 135

3

. : > 6.00—12

8.8 8.5.

, - , ( , ,. ), . .' , . ,. )) . , -» - , ,. . , , . ,, ., . .,. - «-» , . . .

..

-

.

43.

,

.

---

«».

. .

.).

.

. .-

1905

.

<) -

.'.

.

50---

:

-3—3,5

1977

2100 2250), ).

5,17,

(5.27

(5.17

).

2160

. --

,«.», -

«- -»«'-» ?» ( «-»: , ,«» «» ) ,« ,, «» ) «-» - )«» ((«»). «-») «» 8166

-

-

-

«-». . «-» .

/,,. -, ,. . ,- ... ---

.

, ., ,( -

.

-

.

-

. , , .,

«», «», «» «— —

..

--

«» . -- »,«, ,, .- ,,.--. .,,., -- ,, . ,, . . : . « . ? , , . « » , , . . , . . .,., - ,, . -. . , : , ,-,., - . , .., .« ?» ) : , , , . . ., , . ,

2345

(5,17

2720

V!» (6,04

).

(-

(

«»

6745 -^,

.

«».

«».

-

-

6851

16,

«»).

.

(445633

.

(6

«3»

«»

«»

).

-

— 61,

.

-

()

.

-.

-

--

,

-

.

. «», «»,

, ),

«» —

,,-

«».

. ,

,

.

«» ).

--

(V!26

-

,, , ,«» --

-

«5» —

-

--

( —-

380

1974

,

«— -», ?»

--

1975

,>

-

--

.

-

1,0

.

--

(IV

(),

-

--

37

.

-. .

,

(

--

:

: . -

.).-88,. , . . ,? , ( , ,.,. - .«»: . ,, , ...--

();

- ;: —

..

30724^

.

«’-412» .

1

— 1.5

-

35

.

193168,

.

.

14,

100

.

1,

.

, ,

, --, . ) . , .-- , . , ). -

— —2

.

-

.

-

49,

(. — 125) (.

(, 1.

«-

2)

,, 3.2

. ,

«»

60

--

.—

— 10

2.

.

2.5

,

3$

4.-

1

-

(.

,

5

.

1

6.

.

., .

11,

2.1.

1

2

-

.

.

11—4 —

.

6

1,3;)- . ;:;: : .

1)

.

.

1

-

236023»

8/3,

.;

— —

(-

, , . , . , , ,. ; . -

— 69

21.

40 — 45

3

...--.

1

.

2-

968

«,. , . , ...«» «-«», » .. , , . ., ; . : .,

»,— 12

5. ^...

2.

;

:

-

. (. .

.

.

11).

.

1.

.

(

1

» .

— —

.

.

116

-

2

12

-

)

13

5

7

—3 —.

.

; .().: (); (). ().(). :(). . . (). : . (). (). ;

; : ;:«»:. : () : . :: ;: : «»; ; , ;. ;:; .-< » . .- ;; : ; : .:, ,,«----- ): «».«» , «-». . *, . : «», , , , :. (). : (). . ,,.-«- (), (). ): :; : ; ;: :(), (). :().;«1-

VII

.

1.

43:

43:

43:

.

2.

.

3.

4.

.

5.

2-

6,

3. 5,

2. 4.

1.

43;

(). 1-

().().«»; «»: (), «»... 2. . (). (). «»; , ... (). (). 1. (. ). «»: - 2. (), VIII

.

.

2.

1.

3.

4.

.

5,

.

6.

,

.

6.

,

-..« ».

299.

1.

2. 4.

3.

6.

5.

6.

15. 17, 20. 22.

. I.

IX

!

3.

2.

11

4.

5.

2. 5.

1,

4.

-

200

».

143.«-

»

-

.

():

IV

. (). (). (), ««-

1.

4.

«--04»: . «--4». (). V ():

. «»; .«»; ((). . «). «»: (). «»: . »; . «». (). 2. «». 5. 6.

«---45». (): VI

1

.

:-

3.

1134»: 4.5.

6-

32.

20.31.10.

23.

8,

, , . ,.

IV.

(): ();

—45.24.«

37.

(); (); ();

..

I. 3.

2. 4.

(); . (); 5.

.

6.

. —

(

).

V.

5

122).

VI.

.

.

79).

VII.

3.

.

-

-(-,,-

111 ).

3.5

6,

2.

.

).

-

2.

5.

1—46.

(), «-8». : .. (): (). (), «4.

95 «»)., , . < . , ( . . ( .-, 3.

6.

5.

2.

.

6.

100

III.

X.

2.

1.

4.

25

42. 1.21),

II.

,3.

4.

(). ((),

.

4.

.

5.

1.

-

( ., (,.’ ,-( ---. , ( 2

2,

;: ;.;::«-; . 3.1-

II

— — 17.31,

1.

«--23»: ), «-78*:

14»:

98.

81.

«-

».

6.

3122»;

(—

«»,

«-78»; 2. . -3122*: 3. , 1»: . -34»: 5. .

3.

103.

67.

163,

500

.

.

(-78»)

«-3122» . «-78»

.

6. 3. 6.

2, 4, 7, 8, 11, 13,

«»

.

7.

(); . (). (): . (. ); (); . . (); (); . .(); . (): (): . (). (): . . (): (); . ();(); . (); (): . . (): (). 8.

1.

2.

3. 5.

4.

6.

7.

8.

|>

,, .

-

44).

VIII.

(

99 «»).

|>

--

--(

-

-, ., . , , . , , . , , . .. -( . , . . , 250

-

1977

-

1.

2. 3. 4.

. X.

6. 8.

5.

(): ();

.

.

. .

(); -(); . (); . ();

(); (); (). 1.

3.

620.

-

.

.-

620

)

2. 4.

5.

7.

49.8

3. 7.

16

158).

X. 2.5

-

620.

..

IX.

3.

6. 8.

.

(

186 «»).

.

-

«»,

, .

?-

--

19

:,..

-

,. «» ,.

. . .

.

.

. . ~

1

...

.

2 5 5, 6, 7, 15,

40 8

>0,

15

.

1972 ., 11

12,«» , «» , . «» .

6

«»

^ , .

12

14

... .

. . . .

.

. .

. . .

.

,1 , .«----

16

.

,

1972 .,

.. — 412»

50-

1500 18

20

. . . . «» . . . «»

20

.

'. -2000 -‘ 1972 .,

,

-'

500

/,/. -

173,18

177,82

47-

.,--..---

-

21

23 25 26 28 29,

39

.

1972 .. 14

. . 36

30 31

32 32 34

-

,.

1972 ., 22

.

«»,

, , 50-

«»,

-: , 95-. ( : ; , ; , , , , , , , . ,.),),,,. ,, ; ,. ,..--:. ,.: . ,. . 37 38

»

39 39

— —

1-

.

4-

.

.

.*

. . .. ..

.. . .

. .

..

.

.

2.6.1977

6090'/

2.5

.

.

.. . .

.

. .

103092,

.

..

.

>,

.

.

.

.. .

.

..

. ..

. . ..

26/1.

29.6.1977

.= 5 . .

. . », 80

©«

1972

1977

.

.

1972

.

1972

.

1972

50.(.207-19-42, 207-16-30. 2 550 000

. .

« »,

.

..

-92.

3-

.

.

..

|.

..

..

.

.

.

«•»,«». «»,«», »,

()

8.

1972

306

-91846.

1972-

.

-

«

. . < « ». . , , ,, :«. , , ,.,., . ., . , . , . , % -

......»

.

, «»

...

-

-

«».

,

...

-—

,

,|, »).

'^-),

?.

! -| -1 I

., «

. ,

{

-»,(,

« ...»

» ,:. -—

.

.,» , ., . « « «». 50

.

/.

...» —

.

* -

,

.,-

. .

75

-5

: » 15.

1933

V

'3

.(

1941

1948

5

1942

),

)(

1942

1944

, ;, -,, . 1955.

).(

1944

—5

,:-

,

—5

— 3 ; — — 76 . . — — 34X7 — 3100 ; — 60 6060 — 2160 — 2235 — 3810

^;

5555 2400

; ; ; 6,

.

4;

; ;

« -64

16.

|.

6 — 646

1942

— 67. — 64

, (

1941

.

— 64).

— 64

., , . .;; ^ /; -; ; 1250

(14461

4,

4X4;\

-2

542100

80

— 64

. ..

3285

2800

4;

7,00

2425

— 16

;

»

Russian

Recommend Documents

No documents